Opieka paliatywna i hospicyjna. Lekarz z Łodzi.

with Brak komentarzy

Czym zajmuje się medycyna paliatywna?

Z łaciny Pallium oznacza płaszcz. Jest to rodzaj “płaszcza ochronnego”, który zespół leczący rozpościera nad nieuleczalnie chorym. Opieka paliatywna i hospicyjna stawia sobie za cel przede wszystkim poprawienie jakości życia tych osób. Czytaj dalej jeśli chcesz wiedzieć:

 • Kto kwalifikuj się do opieki paliatywnej.
 • Gdzie można ją uzyskać. (adresy internetowe placówek w Łodzi)
 • Oraz dlaczego warto z niej skorzystać.
 • Poszukujesz pomocy dla bliskiej Ci osoby?
 • Chcesz wlać nadzieję w czyjeś serce?
 • Pragniesz złagodzić cierpienia i ulżyć w bólu?
 • Potrzebujesz wsparcia w swoich działaniach?

SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNĄ…

 • Jestem lekarzem specjalistą z ponad 12 letnim doświadczeniem w leczeniu bólu. Od ponad 3 lat pracującym w hospicjum domowym.
 • Z pacjentami buduję ciepłe i empatyczne relacje.
 • Zapewniam wsparcie w procesie diagnostycznym i leczniczym.
 • Koordynuję skuteczne leczenie dolegliwości takich jak: ból, problemy ze snem, duszność, kaszel, brak apetytu…itd.

Kiedy chory powinien być objęty opieką paliatywną i hospicyjną?

Liczne publikacje wskazują na korzyści wynikające z włączenia opieki paliatywnej na wczesnym etapie choroby. Opieka taka może nie tylko poprawić jakość życia, ale również korzystnie wpłynąć na jego długość. Objawy choroby, wymagające leczenia, mogą przecież pojawić się już na etapie postawienia rozpoznania, a jeszcze przed rozpoczęciem leczenia. Opieka ta nie dotyczy wyłącznie stanów terminalnych!

Kto kwalifikuje się do opieki paliatywnej i hospicyjnej?

Warunkiem koniecznym do objęcia opieką jest spełnienie wszystkich poniższych warunków:

 • Stwierdzenie u pacjenta jednostki chorobowej wymienionej w załączniku do rozporządzenia MZ. Choroby te wraz z ich kodami według ICD 10 wymieniłam poniżej.
 • Przedstawienie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Skierowanie taki może wystawić dowolny lekarz, w tym lekarz rodzinny.
 • Pozytywna kwalifikacja przez lekarza zatrudnionego w jednostce opieki paliatywnej. Kwalifikacja taka następuje po analizie przedstawionej dokumentacji medycznej, szczegółowym wywiadzie zebranym od chorego (lub rodziny) oraz bezpośrednim badaniu.

Jednostki chorobowe kwalifikujące do leczenia paliatywnego / hospicyjnego.

Przedstawione poniżej zakresy kodów to klasyfikacja chorób wg. ICD10. Lekarze posługują się nimi w prowadzeniu dokumentacji medycznej. Możecie odnaleźć je np.na skierowaniach lub wypisach ze szpitala. Np. C50 to nowotwór złośliwy sutka.

Wg Ministerstwa Zdrowia do opieki paliatywnej/hospicyjnej kwalifikują następujące jednostki chorobowe:

 • choroby wywołane przez wirusa HIV,
 • nowotwory,
 • stwardnienie rozsiane (SM),
 • następstwa zapalnych chorób układu nerwowego,
 • choroby związane z pierwotnymi układowymi zanikami w OUN,
 • kardiomioptie
 • niewydolność oddechowa
 • owrzodzenia o typie odleżyn

Czym zajmuje się medycyna paliatywna?

Jak już wspomniałam wcześniej, medycyna paliatywna to specjalistyczna pomoc koncentrująca się na poprawie jakości życia pacjenta.

 • Opieka paliatywna i hospicyjna ma przede wszystkim na celu uśmierzenie objawów fizycznych choroby do poziomu akceptowalnego przez chorego.
 • Ponadto, wsparcie emocjonalne, psychologiczne i psychiatryczne.
 • Kontakt z pacjentem i rodziną przebiega zawsze w atmosferze życzliwości i empatii.
 • Każdorazowo z poszanowaniem autonomii chorego oraz przekazywaniem prawdy bez odbierania nadziei.

Dla kogo?

Zespół leczący pomaga np. w uśmierzeniu następujących dolegliwości:

 • bólu
 • duszności
 • kaszlu
 • świądu
 • leczeniu zmian w jamie ustnej
 • czkawki
 • nudności, wymiotów
 • zaparć
 • biegunki
 • wyniszczeniu nowotworowym
 • znużeniu związanym z nowotworem
 • Ponadto w modyfikowaniu dawkowania leków w przypadku niewydolności wątroby lub nerek, lub wystąpieniu interakcji lekowych.

Opieka paliatywna i hospicyjna

W Poradni leczenia bólu w Łodzi, moi pacjenci otrzymują pełne wsparcie z zakres opieki paliatywnej. Dlatego, zapraszam do kontaktu osoby, które potrzebują skorzystać z takiej opieki. Poprawa jakości życia osoby chorej jest dla mnie celem nadrzędnym.

Opieka paliatywna i hospicyjna nad pacjentami onkologicznymi to jedno z wielu moich zainteresowań. Dlatego praca w Stowarzyszeniu Hospicjum Łódzkie jest dla mnie źródłem ogromnej satysfakcji. W swojej pracy współpracuję ściśle z psychiatrą (moim mężem lek. Jakubem A. Baldem) i psychologiem. Dzięki temu dodatkowo pomagam moim pacjentom zarówno w zaburzeniach lękowych, depresyjnych, majaczeniu, otępieniu jak i tzw. “chemobrain” czyli zaburzeniach poznawczych związanych z terapią przeciwnowotworową.

Opieka paliatywna a hospicyjna różnice

Przybliżę w skrócie dostępne dla chorego formy opieki paliatywnej i hospicyjnej w Łodzi. Większość z nich jest darmowa dla pacjenta. (Finansowana przez NFZ). Dokładne omówienie zakresu ich działalności znajdziecie poniżej.

Opieka paliatywna i hospicyjna – dostępne formy

 • Hospicjum domowe
 • Hospicjum stacjonarne
 • Poradnie medycyny paliatywnej
 • Stacjonarna opieka paliatywna-oddziały szpitalne.
 • Perinatalna opieka paliatywna
 • Szpitalne zespoły wspierające opieki paliatywnej
 • Dzienny ośrodek opieki paliatywnej

1. Hospicjum domowe dla dorosłych Łódź

Hospicjum domowe udziela świadczeń osobom, których stan ogólny uniemożliwia korzystanie z poradni medycyny paliatywnej. Opiekę sprawowuje się w miejscu pobytu chorego (np. w domu, ośrodku pomocy społecznej). Pacjenta odwiedzają członkowie interdyscyplinarnego zespołu. W jego skład wchodzą: lekarz, pielęgniarka, psychoonkolog, rehabilitant. Częstość wizyt zależy od indywidualnych potrzeb pacjenta . W rozporządzeniu Ministerstwa Zdrowia określono minimalne normy w tym zakresie.

Hospicjum dysponuje magazynem sprzętu medycznego, z którego rodzina pacjenta może nieodpłatnie korzystać. Można w nim wypożyczyć np. koncentratory tlenu, materac przeciwodleżynowy, wózek inwalidzki i wiele innych. Zespół leczący pacjenta, na bieżąco podpowiada rodzinie, jakie elementy dodatkowego wyposażenia medycznego okażą się przydatne.

Warto pamiętać, że opieka zespołu leczącego z hospicjum nie ma na celu zastąpienia leczenia specjalistycznego (onkologicznego, internistycznego, ortopedycznego, neurochirurgicznego itp.). Jest to przysługująca chorym dodatkowa opcja pomocy specjalistycznej. Głównie koncentruje się ona na uśmierzaniu uciążliwych objawów fizycznych, psychicznych oraz wsparciu emocjonalnym.

U pacjentów często pojawiają się obawy: Czy w momencie objęcia opieką hospicjum przestaną im przysługiwać pozostałe świadczenia? Czy będą mogli kontynuować leczenie onkologiczne?. Uspokajam więc:

Pacjent może i powinien w dalszym ciągu korzystać ze wszystkich przysługujących mu opcji leczenia:

 • U lekarza rodzinnego (Zna on najlepiej przewlekłe schorzenia pacjenta. Np. nadciśnienie, cukrzycę, choroby endokrynologiczne).
 • Lekarza onkologa, chemioterapeuty, radioterapeuty (Który prowadzi leczenie onkologiczne. Ustala terminy wizyt kontrolnych i kolejnych badań diagnostycznych).
 • Neurochirurga, ortopedy, urologa, ginekologa. Jeśli takiej wymaga.
 • Pogotowia ratunkowego– w przypadku tzw. nagłych stanów w onkologii

  2. Hospicjum domowe dla dzieci Łódź

  Ta forma opieki obejmuje osoby do ukończenia 18 roku życia. Może jednak również obejmować osoby dorosłe. Jeśli jednostka chorobowa ma charakter wrodzony, lub zdiagnozowano ją przed ukończeniem 18 roku życia. Ponadto świadczeniobiorca korzystał już ze świadczeń w hospicjum domowym dla dzieci. Jak również, jeśli takiej opieki nie może zagwarantować hospicjum domowe dla dorosłych.

  3. Stacjonarna opieka paliatywna

  Wskazania do przyjęcia do opieki stacjonarnej: (konieczne skierowanie np. od lekarza rodzinnego)

  • Potrzeba kontroli objawów (np. właściwy dobór leków przeciwbólowych).
  • Konieczność wykonania procedur diagnostycznych lub zabiegowych (np. punkcja opłucnej, otrzewnej).
  • Opieka wyręczająca (na okres nie dłuższy niż 10 dni).

  4. Poradnia medycyny paliatywnej Łódź

  Poradnia medycyny paliatywnej udziela świadczeń medycznych pacjentom w stabilnym stanie ogólnym. Jeśli chodzi o konsultacje lekarskie, pielęgniarskie lub psychologiczne pacjent otrzymuje je w poradni lub podczas wizyty domowej. Świadczenia gwarantowane obejmują nie więcej niż 2 porady lub wizyty w tygodniu.

  5. Perinatalna opieka paliatywna

  Opieka obejmuje m.in:

  • Konsultacje lekarskie.
  • Porady psychologiczne.
  • Współpracę lekarzy w zakresie położnictwa i ginekologii, neonatologii, z hospicjum dla dzieci. Dlatego pozwalają one na zachowanie ciągłości opieki nad dzieckiem.
  • Współpracę z ośrodkiem diagnostyki prenatalnej, zakładem genetyki czy kardiologii prenatalnej.
  • Wsparcie w żałobie po śmieci dziecka.
  • Świadczenia przysługują do 28. dnia po porodzie.

  6. Dzienny ośrodek opieki paliatywnej

  Dzienny ośrodek opieki paliatywnej przeznaczony dla chorych zdolnych do samoobsługi i samodzielnego poruszania. Pacjent może przebywać w ośrodku wedle własnych potrzeb: 1-5 dni w tygodniu. Uczestniczy tam również w terapii zajęciowej.

  7. Szpitalny zespół wspierający opieki paliatywnej

  Przeznaczony dla pacjentów przebywających na różnych oddziałach szpitalnych. Na wniosek lekarza prowadzącego zespół konsultuje prowadzone leczenie objawowe. A także pomaga w uzyskaniu wsparcia psychologicznego, socjalnego i duchowego.

  Jak znaleźć opiekę paliatywną w mojej okolicy?

  Skorzystaj z tego adresu i dostępnej tam wyszukiwarki podmiotów paliatywnych.

  Ból to nie tylko aspekt fizyczny

  Ból ma charakter wielowymiarowy. Ponieważ nie sprowadza się jedynie do aspektu fizycznego odczuwania bólu.

  Wyróżniamy cztery główne składowe bólu:

  • Po drugie ból psychiczny:
   • lęk, obawa przed cierpieniem
   • osamotnienie, zaburzenie więzi rodzinnych
   • depresja
   • brak przebaczenia sobie i innym
   • Wykonaj interaktywne testy diagnozujące ryzyko depresji i lęku w zakładce diagnozowanie bólu
  • Ponadto ból duchowy:
   • złość wobec losu/Boga
   • utrata wiary
   • utrata poczucia sensu swojego życia
   • lęk przed nieznanym
   • poczucie zmarnowania życia
  • A także ból społeczny:
   • utrata roli i statusu społecznego
   • utrata pracy
   • obawy o przyszłość rodziny, poczucie bycia ciężarem dla bliskich
   • bycie zależnym od innych
   • niepokój o środki finansowe

  W swojej pracy w hospicjum domowym często obserwuję jak złożony jest ból. Taki rodzaj bólu nazywamy bólem totalnym wszechogarniającym. Dlatego skuteczne jego uśmierzanie nie sprowadza się jedynie do farmakoterapii. Tak naprawdę, to wyzwanie dla rodziny, lekarza, pielęgniarki, psychologa, duchownego.

  Ból totalny wszechogarniający

  Ból totalny wszechogarniający to stan, w którym chory na nowotwór pacjent porzuca nadzieję, a często również leczenie. Podczas gdy zrozpaczona rodzina i bliscy nie potrafią mu pomóc. Jeśli znasz kogoś w takiej sytuacji, koniecznie poleć mu kontakt ze specjalistą.

  Czynniki ryzyka wystąpienia bólu totalnego wszechogarniającego

  Na szczęście ból totalny w terminalnym okresie choroby nie dotyczy każdego chorego. Niestety są pewne czynniki, które zwiększają szansę na jego wystąpienie np.

  • Depresja w wywiadzie, źle leczone urazy psychiczne, próby samobójcze.
  • Jak również wysoki poziom dążenia do perfekcji, w połączeniu z przekonaniem, że niewiele udało się zrobić.
  • Niepozwolenie sobie na reagowanie emocjonalne.
  • Jeśli chory konfrontuje się z sytuacją wbrew swojej woli.
  • Ponadto, brak poszanowania godności, autonomii i niezależności pacjenta.
  • Jak również brak wsparcia rodziny
  • A w szczególności poczucie braku możliwości zakończenia zadań w swoim życiu.

  Jeśli chcesz dowiedzieć się jakie inne zespoły bólowe leczę w poradni leczenia bólu, wróć na stronę główną.

  Podziel się z innymi
  Podąrzaj Lek. Anna Kociszewska-Bald:

  Lekarz specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii

  ⭐⭐⭐⭐⭐ Zajmuję się leczeniem bardzo silnego bólu farmakologicznie i zabiegowo. Materiały na tym blogu mają przybliżyć pacjentom zagadnienia związane z leczeniem bólu. Staram się, aby były napisane w atrakcyjny i przystępny sposób. Jeśli nie możesz sobie poradzić z silnym bólem napisz do mnie, postaram się pomóc.

  Zostaw Komentarz

  Polityka prywatności
  Wyrażenie powyższej zgody jest dobrowolne oraz jest warunkiem umieszczenia komentarza.

  Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.