Jak uzyskać leczenie migreny na NFZ w ramach programu lekowego?

with 4 komentarze

Kto cierpi z powodu migreny, doskonale orientuje się, że leczenie tej choroby jest drogie. Dlatego wielu pacjentów odetchnęło z ulgą, kiedy NFZ ogłosił refundowanie nowoczesnych metod leczenia migreny. Czy rzeczywiście wiele się zmieniło? Obecnie wśród pacjentów najczęściej pojawia się pytanie- jak uzyskać refundowane leczenie migreny na NFZ w ramach programu lekowego.

Jak to bywa w przypadku refundowanych przez NFZ programów, odpowiedź nie jest prosta. Postaram się jednak w przystępny sposób omówić poniżej to zagadnienie.

Jak leczenie migreny nowoczesnymi metodami wyglądało do tej pory?

Niestety dotychczas leczenie: tryptanami, przeciwciałami monoklonalnymi, toksyną botulinową oraz blokadami nie znajdowało się w koszyku świadczeń medycznych gwarantowanych przez NFZ. Te nowoczesne metody leczenia były w 100% odpłatne. Co gorsze po dziś dzień w wielu miejscach Polski, dostępność do nich wciąż jest ograniczona.

Przeciwciała monoklonalne w ramach programów lekowych.

Osoby bardziej zainteresowane tematem wiedzą, że istniała do tej pory możliwość skorzystania z programów lekowych prowadzonych przez firmy farmaceutyczne produkujące dane preparaty. W zamian za przystąpienie do nich pacjent mógł liczyć na nieodpłatne udostępnienie, kolejnych ampułek przeciwciała monoklonalnego. Zmniejszało to rzeczywiście całkowite koszty terapii. Niestety nie każdy mógł skorzystać z tych programów.

Jak wygląda refundacja leczenia przewlekłej migreny przez NFZ na chwilę obecną

Aktualnie refundacja leczenia przewlekłej migreny odbywa się na zasadach programu lekowego. Program nosi nazwę PROFILAKTYCZNE LECZENIE CHORYCH NA MIGRENĘ PRZEWLEKŁĄ. Nadano mu numer B133 i obejmuje dwie linie leczenia.

Jakie leki można uzyskać w ramach programu?

 • Toksynę botulinową A (I linia leczenia)
 • Erenumab (Aimovig) lub Fremanezumab (Ajovy) (II linia leczenia)

Ile trwa refundacja leczenia migreny przewlekłej w ramach programu lekowego.

W I lini leczenia: maksymalnie 5 podań toksyny botulinowej (lub mniej, jeśli pacjent na jakimś z etapów zostanie wyłączony z leczenia).

II linia leczenia, czyli podawanie erenumabu albo fremanezumabu trwa maksymalnie 12 miesięcy.

Pacjent do programu lekowego może być ponownie zakwalifikowany tylko jeden raz.

Jak często odbywają się wizyty kontrolne w ramach programu lekowego

Pacjent pozostaje w programie i podlega ocenie wyników leczenia co 3 miesiące również przez rok od przyjęcia ostatniej dawki botoksu lub po zakończeniu leczenia lekiem anty-CGRP. Czyli są to ok. 4 wizyty kontrolne w ciągu 12 miesięcy.

Jeśli w tym okresie nie dojdzie do nawrotu migreny, udział w programie lekowym zostaje zakończony.

Co jeśli migrena powróci po leczeniu?

Jeśli migrena powróci w ciągu 6 miesięcy od zakończenia leczenia lekarz może zdecydować o:

-ponownej kwalifikacji do leczenia toksyną botulinową A w ramach programu lekowego

-kwalifikacji pacjenta do II linii leczenia

Jeśli migrena powróci między 6 a 12 miesiącem od zakończenia leczenia toksyną botulinową, lekarz może zdecydować o ponownej kwalifikacji do leczenia botoksem.

Jeśli migrena powróci w ciągu 12 miesięcy po leczeniu II linii, lekarz może zdecydować o ponownym podaniu leku.

Jakie kryteria należy spełnić, żeby powrócić do leczenia w ramach programu lekowego.

Do leczenia można powrócić, jeśli nastąpi nawrót migreny w ciągu 12 miesięcy od zakończenia leczenia.

Przez nawrót przyjmuje się jedną z następujących sytuacji:

 • zwiększenia o co najmniej 1/3 liczby dni z bólem głowy w miesiącu lub
 • zwiększenie o co najmniej 1/3 liczby dni z migrenowym bólem głowy w miesiącu
 • lub o 1/3 dni, w których zażywane są leki przerywające napad migreny

Co jeśli nie mogę stosować toksyny botulinowej A?

W przypadku nietolerancji albo braku odpowiedzi na leczenie lekarz prowadzący może zdecydować o kwalifikacji pacjenta do leczenia erenumabem, albo fremanezumabem. (II linia leczenia)

Czy mogę stosować aimovig i ayovy zamiennie?

W przypadku nietolerancji jednego ze zastosowanych leków anty-CGPR można lek zamienić jednak nie później niż do 12 tygodni od rozpoczęcia leczenia lekiem anty-CGPR.

Kiedy program zostaje przerwany

Program zostaje przerwany, w następujących sytuacjach:

 1. Brak odpowiedzi na leczenie oceniane podczas wizyt kontrolnych
  • W przypadku leczenia przeciwciałami monoklonalnymi odpowiedź na leczenie oceniamy po 12 tygodniach leczenia. Jeśli nie nastąpi poprawa jakości życia mierzona skalą MIDAS oraz redukcja o co najmniej -50% liczby dni z bólem głowy w miesiącu, w stosunku do wartości początkowej, program zostanie przerwany.
  • W przypadku toksyny botulinowej A, odpowiedź na leczenie oceniamy po 3 pierwszych podaniach toksyny botulinowej. Jeśli liczba dni z bólem głowy w miesiącu względem wartości początkowej nie zmniejszy się o minimum 50%, program zostanie przerwany.
 2. Brak prawidłowego prowadzenia dzienniczka bólów głowy.
 3. Wystąpi nadwrażliwość na lek lub substancje pomocnicze uniemożliwiające kontynuacje leczenia.
 4. Jeśli wystąpią ciężkie działania niepożądane uniemożliwiające dalsze stosowanie leku.

Jak prowadzić dzienniczek bólów głowy

W dzienniczku bólów głowy muszą znaleźć się następujące informacje:

 • liczba dni z bólem głowy,
 • typ bólu głowy,
 • natężenie bólu,
 • czas trwania,
 • dodatkowe objawy towarzyszące,
 • nazwa, liczba i dawki przyjmowanych doraźnie leków przeciwbólowych lub przeciwmigrenowych,
 • informacja o efekcie przyjmowanych leków (np. ustąpienie bólu w ciągu 2 godzin, zmniejszenie bólu, zmniejszenie dokuczliwości objawów towarzyszących).

Kryteria kwalifikujące do refundowanego leczenia migreny

Przejdźmy do kryteriów, jakie musi spełnić pacjent, aby móc skorzystać z tego programu i refundacji leczenia migreny przewlekłej. Warunki postawione przez NFZ muszą być spełnione łącznie. Nie wypełnienie jednego z nich wyklucza możliwość włączenia do programu.

 1. Ukończony 18 rok życia.
 2. Rozpoznana migrena przewlekła. Przy czym musi występować co najmniej 15 dni z bólem głowy w miesiącu przez co najmniej 3 kolejne miesiące, z których co najmniej 8 spełnia kryteria rozpoznania migreny określone w aktualnym wydaniu Międzynarodowej Klasyfikacji Bólów Głowy.
 3. Minimum 2 udokumentowane próby leczenia profilaktycznego migreny przewlekłej lekami o różnym działaniu, wybranymi spośród:
  • topiramat – stosowany przez okres nie krótszy niż 3 miesiące w dawce 100 mg – 200 mg na dobę
  • kwas walproinowy lub jego pochodne – stosowany przez okres nie krótszy niż 3 miesiące w dawce 500-1500 mg na dobę,
  • amitryptylina stosowana przez okres nie krótszy niż 3 miesiące w dawce 50-150 mg na dobę
 4. Wykluczenie przeciwwskazań do stosowania toksyny botulinowej typu A i przeciwciał monoklonalnych.
 5. Brak wcześniejszego leczenia toksyną botulinową typu A lub przeciwciałami monoklonalnymi we wskazaniu migrena przewlekła.*

Czy ktoś kto był już leczony wcześniej tymi metodami może przystąpić do programu

*Do programu kwalifikują się również pacjenci, którzy byli leczeni w ramach innego sposobu finansowania terapii, pod warunkiem, że w chwili rozpoczęcia leczenia spełniali kryteria kwalifikacji do programu lekowego.

Do programu włączane są, bez konieczności ponownej kwalifikacji, pacjentki wyłączone z programu w związku z ciążą, które w czasie wyłączenia spełniały pozostałe kryteria leczenia w programie oraz które na czas ponownego włączania do programu nie spełniają przeciwwskazań do leczenia, oraz kryteriów wyłączenia.

Gdzie można uzyskać refundację leczenia migreny?

Podmioty medyczne, które chcą prowadzić program lekowy B133, muszą wystartować organizowanym przez NFZ postępowaniu konkursowym ogłoszonym w celu zawarcia umów na realizację programu. Jednym z jego warunków jest, posiadanie przez pracujących tam minimum 2 neurologów, specjalnego certyfikatu wydawanego przez Polskie Towarzystwo Badania Bólu. Dodatkowo posiadania przez nich udokumentowanych umiejętności podawania toksyny botulinowej w migrenie przewlekłej. Rozpoczęcie każdego programu wiąże się z ogromną ilością dodatkowych dokumentów, które muszą być przesyłane do NFZ.

Tutaj podaję link do wyszukiwarki placówek prowadzących programy lekowe NFZ . Można tam uzyskać leczenie migreny na NFZ.

Leczenie migreny na NFZ- czy stanie się powszechne?

Czy ośrodków prowadzących leczenie migreny na NFZ powstanie dużo? To się dopiero okaże.

Tymczasem pamiętajcie, że tak jak dotychczas możecie korzystać z tych wszystkich metod na dotychczasowych zasadach czyli w 100% odpłatności.

Uwaga wpis na blogu ma jedynie charakter edukacyjny i ma za zadanie przybliżyć zagadnienie pacjentom. Nasza placówka nie uczestniczy w wyżej wspomnianym programie. Możesz jednak skorzystać z wielu nowoczesnych metod leczenia migreny, bez skierowania i kolejek.

Jeśli chcesz się dowiedzieć jakie świadczenia medyczne udzielane są naszym pacjentom z bólami głowy i migrenami, zajrzyj tu.

Oto skrócony zakres świadczeń medycznych proponowany moim pacjentom: (klikając w podświetlone linki dowiesz się więcej na temat tych metod stosowanych przeze mnie w leczeniu bólu głowy)

Może zainteresują cię również inne wpisy

Podziel się z innymi
Podąrzaj Lek. Anna Kociszewska-Bald:

Lekarz specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii

⭐⭐⭐⭐⭐ Zajmuję się leczeniem bardzo silnego bólu farmakologicznie i zabiegowo. Materiały na tym blogu mają przybliżyć pacjentom zagadnienia związane z leczeniem bólu. Staram się, aby były napisane w atrakcyjny i przystępny sposób. Jeśli nie możesz sobie poradzić z silnym bólem napisz do mnie, postaram się pomóc.

4 Odpowiedzi

 1. Izabela
  | Odpowiedz

  Witam, cierpię na migreny przewlekłe. Nikt już nie potrafi mi pomóc. W jaki sposób dostać się do programu leczenia toksyną botulinową refundowanego przez NFZ.
  Pozdrawiam Iza

  • Dzień dobry, musi Pani odszukać najbliższą Pani miejsca zamieszkania placówkę, która ma podpisany kontrakt z NFZ na realizację tego programu. Do placówki należy zgłosić się z posiadaną dokumentacją medyczną dotyczącą migreny. W powyższym wpisie postarałam się w prosty sposób nakreślić, jakie są założenia programu. Mam nadzieję, że te informacje były pomocne.
   Pozdrawiam

 2. Łukasz
  | Odpowiedz

  Witam jestem lekarzem Rodzinnym z Łodzi. Chciałbym pokierować pacjenta do placówki posiadającej program lekowy leczenia migreny. Niestety wyszukiwarka podana przez Panią Doktor nie działa . Czy jest inna metoda znalezienia takiego ośrodka?

Zostaw Komentarz

Polityka prywatności
Wyrażenie powyższej zgody jest dobrowolne oraz jest warunkiem umieszczenia komentarza.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.