Półpasiec

with 21 komentarzy

Jeśli zachorowałeś na półpasiec, oszczędź sobie bólu i skonsultuj się ze mną jak najszybciej.

Szybkie wdrożenie właściwej terapii uchroni cię przed silnymi dolegliwościami bólowymi, które jak pokazują badania, dotykają, aż 50% chorych z półpaścem po 50 roku.

Zajmuję się leczeniem półpaśca i jego powkłań bólowych.

W leczeniu bólu w półpaścu stosuję:

Nie zwlekaj z umówieniem wizyty. Zadbam o właściwe leki i maści. Zaś jeśli pragniesz dowiedzieć się więcej o chorobie, wszystkie ważne dla ciebie informacje znajdziesz poniżej.

Co to jest półpasiec?

Półpasiec to ostra reaktywacja (czyli uczynnienie) utajonego zakażenia wirusowego. Wirus rozprzestrzenia się wzdłuż włókien nerwowych. Najczęściej umiejscawia się w piersiowych zwojach międzykręgowych, w korzeniach tylnych rdzenia oraz w zwoju i nerwie trójdzielnym. Choć może również dotykać wielu innych nerwów.

Co wywołuje półpasiec?

Wywołuje go Human Herpesvirus-3 – HHV-3 (dawniej VZV), czyli ten sam wirus, który przy pierwszym zakażeniu powoduje ospę wietrzną, czyli wiatrówkę.

Upraszczając, po wyzdrowieniu z ospy wietrznej, wirus pozostaje w organizmie w postaci uśpionej, nieaktywnej. Oczekuje na najlepszy moment, aby ponownie zaatakować.

Kto może zachorować na półpasiec?

Zachorować na półpasiec może każda osoba, która przechorowała w dzieciństwie wiatrówkę. Wirusem VZV (wywołującym wiatrówkę/półpasiec) może zarazić się każdy, szczególnie osoby niezaszczepione.

Jak się można zarazić połpaścem?

Wirus VZV przenosi się drogą kropelkową. Łatwo zarazić się nim poprzez kontakt bezpośredni i pośrednio przez kontakt z przedmiotami świeżo zanieczyszczonymi wydzieliną z pęcherzyków od chorej osoby. Podczas pierwszego kontaktu z wirusem wywołuje on wiatrówkę. VZV (HHV-3) gdy już raz zainfekuje organizm, pozostaje w nim na zawsze. Gdy znów stanie się aktywny, powoduje właśnie półpasiec.

Kto ciężko choruje na półpasiec?

Szczególnie ciężko przechodzą go osoby starsze, chore na nowotwory, z obniżoną odpornością (np. po chemioterapii lub radioterapii), po infekcji, zakażone wirusem HIV, czy leczone immunosupresyjnie (np. przyjmujące glikokortykosteroidy, leki podawane po przeszczepieniu narządów).

Jak wygląda wysypka w półpaścu?

Początkowo na skórze pojawiają się bolesne pęcherzyki. Zazwyczaj tylko po jednej stronie ciała. (nie przekraczają linii środkowej ciała). Najczęściej w okolicach międzyżebrowych, na tułowiu. Stąd wzięła się zwyczajowa nazwa choroby- “półpasiec”. Może zlokalizować się również w okolicach głowy, nogi czy ręki, choć znacznie rzadziej. Szczególnie niebezpieczne jest zajęcie pierwszej gałęzi nerwu trójdzielnego, usznego lub nerwu ocznego. Kiedy ostry okres choroby ustępuje, pozostaje przeczulica, uporczywy nerwoból, ubytki czucia, a czasem również porażenia ruchowe.

Kiedy zniknie wysypka ?

Świeże wykwity pęcherzykowe w półpaścu stopniowo zasychają w ciągu 3–5 dni. Tworzą się strupki. Wysypka po półpaścu ustępuje w różnym tempie. Zwykle w ciągu 2–4 tygodni. Po wykwitach pęcherzykowych mogą na trwale pozostać zaburzenia pigmentacji i blizny na skórze.

Czy półpasiec może występować bez wysypki?

Tak, jest to możliwe. Nie zdaża się to jednak często.

Kiedy pojawiają się pierwsze objawy w półpaścu?

Początkowo, jeszcze przed pojawieniem się charakterystycznych zmian skórnych możesz odczuwać pieczenie, swędzenie, mrowienie lub bóle. Często towarzyszy temu również ogólne złe samopoczucie.

Czy półpasiec boli?

Ból pojawia się już od pierwszych godzin infekcji. Dolegliwości bólowe utrzymują się przez cały okres trwania choroby. Mogą nawet występować przez wiele miesięcy lub lat po infekcji. Osobiście spotkałam się w moim gabinecie z 10- letnim bólem po półpaścu. (!)

Jakie leki stosować na ból przy półpaścu?

Pacjenci z półpaścem wymagają zastosowania leków przeciwwirusowych. Zmniejszą one dolegliwości i skrócą przebieg choroby. Ważne, aby podać je na wczesnym etapie choroby i w odpowiednio wysokiej dawce. Leczenie bólu i dolegliwości z nim związanych to kolejny kluczowy element terapii. Jednak nie wszystkie leki przeciwbólowe okażą się równie skuteczne.

Co robić na ból i swędzenie w półpaścu? W jaki sposób leczyć półpasiec jeśli zwykłe leki nie pomagają?

W ciągu kilku pierwszych tygodni od zachorowania typowe leki przeciwbólowe mogą jeszcze przynosić pewną ulgę. Dzieje się tak, ponieważ na tym etapie ból ma charakter głównie receptorowy. Jednak po kilku tygodniach od zachorowania staje się on bólem neuropatycznym (czyli wynikającym z uszkodzenia nerwów). Neuralgia ma wtedy charakter: palący, piekący, napadowy. W obszarach objętych wysypką dochodzi do zaburzeń czucia.

Niestety, jeśli masz powyżej 50 roku życia, istnieją spore szanse (25-50%), że doświadczysz neuralgii po półpaścu.

Co ważne, jedynie kilka leków cechuje się wysoką skutecznością w leczeniu neuralgii po półpaścu.

Jak długo choruje się na półpasiec?

Szybkie wdrożenie właściwego leczenia skraca czas chorowania. Zwykle trwa to ok. 2-4 tygodni, choć u osób z obniżoną odpornością może trwać dłużej. Powikłania po przejściu półpaśca mogą utrzymywać się latami.

Jak długo zaraża półpasiec?

Półpasiec zaraża przez cały czas, kiedy na skórze obecne są pęcherzyki.

Jak długo pozostać w domu z półpaścem?

Osoba chora na półpasiec powinna pozostać w domu przez okres 2-4 tygodni. Do czasu aż organizm zwalczy infekcję.

Dlaczego półpasiec powraca?

Jeśli półpasiec nawraca u ciebie wielokrotnie, powinieneś czuć się zaniepokojony. Często spowodowane to jest obniżeniem odporności, cukrzycą, zakażeniem HIV lub nowotworem. Z pewnością wymaga to dalszej wnikliwej diagnostyki.

Neuralgia popółpaścowa

Nerwoból po przebytym półpaścu utrzymuje się pomimo wygojenia zmian skórnych. Często ma charakter napadowy i nie wiąże się z bodźcem zewnętrznym. Niektóre miejsca na skórze są narażone na wyjątkowo natężone doznania bólowe. Lekki dotyk, otarcie ubrania stają się niezwykle bolesne. Ból ma charakter: palący, piekący, pulsujący. Czasem strzelający, kłujący czy przeszywający. Ból w neuralgii popółpaścowej narasta w ciągu dnia. Mając apogeum na wieczór i w nocy. W 80 % przypadków towarzyszy mu przeczulica (czyli nadwrażliwość) na dotyk i temperaturę. Natomiast u 20% pacjentów może pojawić się niedoczulica. Nieuchronnie neuralgia popółpaścowa prowadzi do zaburzeń snu, depresji i problemów z codziennym funkcjonowaniem.

Co nasila bóle w neuralgii popółpaścowej?

To pewne, że dolegliwości bólowe w neuralgii popółpaścowej nasilają się pod wpływem: stresu czy deszczowej pogody.

Jak powstaje neuralgia popółpaścowa?

Wirus Varicella zoster ma bardzo duże powinowactwo do nerwów. Wywołuje w nich zmiany zapalne. Powstały stan zapalny, konsekwentnie ogranicza dopływ krwi do nerwu. Czasem aż do 93%! Utrzymujące się niedokrwienie nerwu, prowadzi do nieodwracalnych zmian w jego strukturze i degeneracji nerwu. Skutkuje to późniejszą wadliwą pracą nerwu.

Neuralgia popółpaścowa może dotyczyć aż 30% pacjentów, którzy chorowali na półpasiec.

Czy półpasiec jest niebezpieczny?

Niestety połpasiec może być groźny.

Neuralgia popółpaścowa to najczęstsze powikłanie po przebyciu półpaśca. Częste są również nadkażenia pęcherzyków.

Niektóre rzadkie, acz grożne powikłania półpaśca, wiążą się ściśle z jego lokalizacją.

 • Kiedy zmiany skórne lokalizują się na kończynie, może dochodzić nawet do niedowładu kończyny.
 • Półpasiec uszny -zmiany pęcherzykowe pojawiają się na skórze małżowiny usznej i w okolicy za małżowiną, w przewodzie słuchowym zewnętrzny, oraz na błonie bębenkowej. Objawia się silnym bólem ucha, szumem usznym, niedosłuchem i zawrotami głowy.
 • Przy zajęciu nerwu twarzowego, dochodzi do jego porażenia.
 • Zespół Ramsaya Hunta (wiąże się z zajęciem zwoju kolanka i nerwu VII). Powoduje obwodowy niedowład nerwu twarzowego i półpasiec uszny po tej samej stronie.
 • Zespół Francla-Hochwarta (czyli zajęcie nerwu usznego) objawia się, uszkodzeniem nerwu twarzowego i przedsionkowo-ślimakowego.
 • Półpasiec oczny, (czyli zmiany wzdłuż nerwu trójdzielnego) nieleczony może prowadzić do upośledzenia widzenia, a nawet ślepoty. Pęcherzyki pojawiają się na skórze czoła, powiek oraz spojówce i rogówce oka.
 • W półpaścu rozsianym – osutka może obejmować całą skórę. Przypomina wtedy zmiany w ospie wietrznej, ale towarzyszy jej ból. Dodatkowo mogą dołączyć się zapalenie płuc, wątroby i mózgu.
 • Półpasiec krwotoczny ma ciężki przebieg, w skórze pojawiają się krwiste wybroczyny.
 • Zgorzelinowy powstają zgorzelinowe owrzodzenia w skórze.

Czy na półpaśca można się zaszczepić?

Tak. Istnieją szczepionki na półpasiec. Powszechne szczepienia przeciwko półpaścowi wykonywane są w kilku krajach zachodnich. Zalecane są w celu profilaktyki półpaśca i neuralgii popółpaścowej. Warto również wiedzieć, że osoby zaszczepione w dzieciństwie przeciw ospie wietrznej, rzadziej chorują na półpasiec.

Dostępne szczepionki zmniejszające ryzyko zachorowania na półpaśca to Shingrix i Zostavax. Zalecamy je osobom, które miały już kontakt z wirusem (chorowały na wiatrówkę lub półpasiec). Osoby zaszczepione szybciej wytworzą przeciwciała, w przypadku reaktywacji wirusa i w wyniku tego uzyskają ochronę przed ponownym zachorowaniem.

Shingrix to szczepionka inaktywowana z adiuwantem (substancja wzmacniająca odporność). Zawiera rekombinowane białko wirusa wywołującego wiatrówkę. (Białko to nie jest zakaźne). Dla uzyskania pełni skuteczności wymaga podania 2 dawek w odstępach 2 miesięcy. Ochrona przed zachorowaniem utrzymuje się do 10 lat. Skuteczność szacuje się na

Zostavax to “żywa” atenuowana szczepionka. (Zawiera unieszkodliwionego wirusa). Wymaga podania 1 dawki. Ochrona przed zachorowaniem utrzymuje się do około 8 lat. Skuteczność szacuje się na ok 51,3%.


Jeśli potrzebujesz pomocy w leczeniu dolegliwości bólowych po półpaścu, z chęcią ci w tym pomogę.

Podziel się z innymi
Podąrzaj Lek. Anna Kociszewska-Bald:

Lekarz specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii

⭐⭐⭐⭐⭐ Zajmuję się leczeniem bardzo silnego bólu farmakologicznie i zabiegowo. Materiały na tym blogu mają przybliżyć pacjentom zagadnienia związane z leczeniem bólu. Staram się, aby były napisane w atrakcyjny i przystępny sposób. Jeśli nie możesz sobie poradzić z silnym bólem napisz do mnie, postaram się pomóc.

21 Odpowiedzi

 1. Ryszard
  | Odpowiedz

  Czy smarując ucho Vratizolinem rano i wieczorem należy je umyć, czy smarować na poprzednią warstwę. ( dotyczy półpaśca usznego ).

  • Lek. Anna Kociszewska-Bald
   | Odpowiedz

   Substancją czynną preparatu Vratizolin jest denotywir,związek o działaniu przeciwwirusowym. Skuteczny wobec wirusa opryszczki pospolitej (Herpes simplex-HHV-1-HHV-2). Działa jedynie na powierzchowne warstwy skóry, nie przenika do głębszych warstw skóry. Stosujemy go w miejscowym leczeniu opryszczki.
   Natomiast w przypadku wystąpienia półpaśca usznego bardzo ważne jest, aby szybko wprowadzić włąściwe leczenie przeciw wirusowi VZV (HHV-3). Tylko takie postępowanie pomoże uniknąć ciężkich powikłań i skróci okres choroby. Niestety półpasiec zlokalizowany w obrębie głowy może prowadzić do wystąpienia objawów i zmian w jamie ustnej, uszach, gardle lub krtani. Zespół Ramsaya Hunta, którego objawy obejmują niedowład mięśni twarzy i zmiany uszne (zoster oticus) z towarzyszącym często szumem w uszach, zawrotami głowy i głuchotą, jest wynikiem zajęcia nerwów twarzowych i słuchowych.
   W leczeniu półpaśca stosujemy acyklowir przyjmowany doustnie lub dożylnie (ponieważ wirus bytuje głęboko- wewnątrz nerwów). Skuteczny jest wobec wielu typów wirusów m.in HHV-1,-2, -3.
   Miejcowo stosowane specyfiki mają za zadanie jedynie łągodzić swędzenie zmian skórnych oraz zapobiegać ich wtórnemu zakażeniu. Dlatego jeśli zmiany ulegną zabrudzeniu (w obrębie twarzy jest to wysoce możliwie), wtedy konieczne będzie ich oczyszczenie lub przemycie.

 2. Ela
  | Odpowiedz

  Właśnie jestem w trakcie zachorowania na półpasiec.
  Pięć dni temu pojawiły się bóle przy prawej łopatce i tkliwość skóry.
  Zmiany na skórze ulokowane są na plecach w 2 miejscach i z przodu na piersi i w jej obrębie.
  Ta na piersi dokucza najbardziej bo jest jeszcze w fazie pęcherzyków.
  Pierwsze zmiany pojawiły się 3 dni temu.
  Jestem leczona Heviranem i zmiany skórne smaruję żelem octenilin. Ale gorączkuję przy tym, w ciągu dnia jest to lekko powyżej 37 stopni, natomiast przed wieczorem wzrasta. Towarzyszy też temu ból głowy.
  Czy należy zbijać temperaturę, czy lepiej jest kiedy organizm w ten sposób walczy z chorobą ?
  Po jakim minimalnym czasie mogę poczuć ulgę w tych dolegliwościach ?
  Bo już wiem, że zmiany skórne wymagają kilku tygodni by wyleczyć.

  • Lek. Anna Kociszewska-Bald
   | Odpowiedz

   Dzień dobry, jeśli wyższa temperatura powoduje ogólne osłabienie, brak apetytu wyraźnie gorsze samopoczucie, taka temperatura powinna być zbijana. Można zastosować naturalne metody: chłodne okłady, letnie napoje, wietrzenie pomieszczeń lub np. paracetamol (nie przekraczając dobowaej dawki 4 gram). Pozdrawiam

 3. Aneta
  | Odpowiedz

  Witam. Ponad miesiąc temu u mojej mamy 70 letniej stwierdzono półpasiec. W okolicy piersi, pod pachą i z tyłu na plecach po lewej stronie ciała. Zagoiły się już prawie wszystkie rany, pozostały przebarwienia na skórze i napady bólu oraz nieustające swędzenie, które przypomina poparzenie pokrzywą. Co pomogłoby mojej mamie zregenerować się i znowu zacząć normalnie funkcjonować Pozdrawiam

  • Dzień dobry, nieprzyjemne odczucia, które pozostały po przebytym półpaścu można zniwelować na wiele sposobów.
   Stosując leki przyjmowane doustnie, w postaci plastrów na skórę, w kroplówkach lub stosując blokady.
   Zapraszam na konsultację, dobiorę indywidualnie najlepszą metodę dla pacjentki.
   Pozdrawiam

 4. Karolina
  | Odpowiedz

  Dzień dobry
  Mama jest właśnie dwa tygodnie po półpaścu ocznym. Proszę o ratunek pomoc przy silnym bardzo silnym bólu nerwu trójdzielnego. Bierze doreto 650 mg i lek przeciwpadaczkowy 75mg. Presto. Na krótko uspokaja ból. Proszę poradzić co zrobić gdzie się udać jaki lek będzie skuteczny by ból zniwelować.

  • Dzień dobry, zajmuję się leczeniem bólu w przebiegu półpaśca, leczeniu neuralgii popółpaścowej jak i leczeniem bóli związanych z nerwem trójdzielnym. Mogę zaproponować szeroki zakres leczenia farmakologicznego, wlewy przeciwbólowe oraz blokady przeciwbólowe. Zapraszam do umówienia terminu konsultacji. Tel do rejestracji 791101106. Ewentualne zabiegi wykonuję wyłącznie w czwartki i piątki. Pozdrawiam

 5. Agnieszka
  | Odpowiedz

  Dzień dobry. Czy można zakleić półpaścowe krostki plastrami na opryszczkę compeed aby w ten sposób zmniejszyć ryzyko zarażania i utrzymywać te miejsca odizolowane? Czy takie krostki można zamknąć i odizolowac w ten sposób? Czy będą się wtedy golić prawidłowo? Czy lepiej jednak aby krostki mogły “oddychać”?

  • Dzień dobry, najwyższe ryzyko zakażenia jest w przypadku kontaktu z wykwitami w półpaścu. Dlatego nawet osłonięcie ich warstwą ubrania może zmniejszyć ryzyko zakażenia. Nie zniweluje go jednak całkowicie gdyż wirus ten przenosi się drogą kropelkową.
   Trudno mi jednoznacznie stwierdzić czy wspomniane plastry nie opóźnią naturalnego procesu gojenia. Jeśli ktoś miał takie doświadczenia zapraszam do podzielenia się nimi w komentarzu.
   Pozdrawiam

 6. Jadwiga
  | Odpowiedz

  Dzień dobry!
  31.12.2022 r. zachorowałam na półpasiec . Mam zaatakowany lewy pośladek i lędźwie po lewej stronie. Leczona byłam Heviran 800 5 x 1 tabl. przez 7 dni , Neurovit 2×1 tabl. cały czas go stosuje , Ibuprom Max sprint przeciwbólowo, Octenisept do odkażania . W tej chwili niektóre strupki już odpadły, ale najgorszy jest ból piekący ,który właściwie utrzymuje się cały czas. Jak mogę sobie pomoc w złagodzeniu bólu.
  Pozdrawiam Jadwiga

  • Zapraszam na konsultację, po zebraniu szczegółowego wywiadu bólowego, medycznego i zbadaniu Pani zaproponuję indywidualnie dobrane leczenie dolegliwości.

 7. Karolina
  | Odpowiedz

  Witam, zostałam późno zdiagnozowana na półpaśca (6 dni po wystąpieniu bóli). Do tego nie wykupiłam od razu leku, bo przeczytałam, że powinno się go przyjąć od razu po wystąpieniu objawów. Teraz ból się mocno nasilił i zastanawiam się, czy jest jeszcze sens przyjęcia Heviranu, jeśli minęło 9 dni od pojawienia się pierwszych bóli? Czy ten lek może jeszcze jakkolwiek zadziałać na wirusa?

  • Witam, najlepiej jeśli lek przeciwwirusowy włączany jest w momencie pojawienia się pierwszych objawów. Zwłoka w przyjęciu leku może mieć wpływ na przebieg schorzenia, jego ciężkość, czas trwania oraz zwiększać ryzyko wystąpienia neuralgii popółpaścowej. Ponieważ półpasiec może przebiegać z powikłaniami oraz mieć różną postać np.oczny, uszny itp., decyzję o momencie włączenia leczenia oraz czasie terapii, powinien podejmować lekarz po zbadaniu pacjenta oraz przeanalizowaniu ewentualnych czynników ryzyka powikłanego przebiegu półpaśca. Pozdrawiam

 8. Pamela
  | Odpowiedz

  Dzień dobry Pani dr. Tata od wczoraj nagle dostał bólu w odcinku piersiowym powyżej za chwilę ból lokalizuje się z przodu potem w ramieniu, wczoraj go również bolała głowa, jest to wędrowne. Miał ciśnienie 180, choruje na cukrzycę i chorobę tarczycy. Po zbitym ciśnieniu dziś znów takie bóle mówi że do szczęki też wędrują. Boje się czy to nie choroby odkleszczowe gdyż w moim przypadku tak to się objawia. Podejrzewam półpaśca. Czy on też może mieć taki charakter wędrowny. Z góry dziękuję

 9. Mariola
  | Odpowiedz

  Jestem już 3 tygodnie po półpaścu teraz występuje silny ból i swędzenie a najbardziej boli lewa pierś stosuje różne leki ale nic nie pomaga proszę mi pomuc

 10. Ela
  | Odpowiedz

  Pani dr, czy po przebyciu 2 razy polpasca /wlasnie jestem w trakcie 2go/, jest sens aby na niego zaszczepic, jeżeli tak to po jakim czasie

  • Dzień dobry, kalifikacja do szczepienia (konkretnym preparatem) przeprowadza lekarz na wizycie lekarskiej po zbadaniu pacjenta, zebraniu dokładnego wywiadu medycznego oraz wykluczeniu przeciwwskazań.

 11. Jola
  | Odpowiedz

  Pani doktor, moja mama cierpi na neuralgię po półpaścu. Półpasiec zostal późno wykryty, była leczona na alergię. Leki przeciwwirusowe wdrożono 7.02.2024r / zamiast 27.01.2024r/. Okropnie cierpi, bierze pregabalinę, plastry przeciwbólowe na skórę. Mama ma 86 lat, jest osobą leżącą, jest po udarze niedokrwiennym i ma lewą stronę ciała sparaliżowaną oraz ma złamaną kość szyjki udowej po niewładnej stronie – bez endoprotezy. Półpasiec pojawił się na szyi, głowie, uchu także po lewej stronie ciała. Nie wiem jak jej mam pomóc.

Zostaw Komentarz

Polityka prywatności
Wyrażenie powyższej zgody jest dobrowolne oraz jest warunkiem umieszczenia komentarza.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.